Ord. dupa

Un entretien avec Cioran / O convorbire cu Cioran L'enregistrement ...

Idei în Agora, LIX Jazz, cultură, libertate Virgil Mihaiu în dial...

Idei în Agora, LIX Ultimul copil al Imperiului. De la marginalii sov...

Idei în Agora, LVIII Ce-am avut și n-am pierdut: Securitatea Mariu...

Idei în Agora, LVII România și Europa. De la decalaje la convergen...

Idei în Agora, LVI Revoluție? Istorie, ficțiune, justiție Ga...

Idei în Agora, LV Contracultura: muzica și versurile Alexandru And...

Idei în Agora, LIV Pe drum, prin ceilalți, către sine IDENTITĂȚI...

Idei în Agora, LIII Situația studiilor literare Conferință de Mi...

Idei în Agora, XLVII Autolatria. Mitologii și istorii ale identită...

Idei în Agora XLVI Literatură, cultură şi societate românească...

Idei în Agora XLV Tradiție, moderniza...

În perioada 5-7 aprilie 2019, ieșenii îl pot întîlni pe Moshe Ide...

Idei în Agora, XLIII București-New York tur-retur, via antropolog...

Idei în Agora, XLII Un memorial între două Europe Conferință d...

Idei în Agora, XLI Adevărul şi trecutul Mircea Dumitru în dialog...

Idei în Agora, XL Globalizarea ipocriziei. Pentru o abordare umanist...

Idei în Agora, XXXIX Între (culturi, ...

România Mare. Idee, istorie, memorie Conferință de Sorin Antohi...

Idei în Agora XXXVII Totalitarismul orizontal în viaţă şi lite...

Idei în Agora XXXVI Minoritatea germană din România în perioada...

Miercuri, 7 noiembrie 2018, începând cu ora 18,00, va avea loc în S...

Idei în Agora, XXXIV Ideile României Mari - Colocviu Moderat...

Idei în Agora XXXII Identităţi colec...

Idei în Agora XXXII Beyond Balkanism? From Symbolic Geographies to...

Afiseaza
comentarii

Idei în Agora
XXXII
Identităţi colective: limitele paradigmei naţionale
Victor Neumann în dialog cu Sorin Antohi.
16 octombrie 2018, 18:00, Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei 151
Istoriile, culturile și politicile Europei, Americilor, Asiei, Africii, Australiei pot fi citite și înțelese luînd în considerare apartenențele ce transcend unicitățile religioase, lingvistice,
naționale. Sînt state ale Europei moderne a căror identitate complexă este legată de procesul unei imigrații continue, precum Marea Britanie, Olanda, Franța, Austria, și, mai
recent, Germania, Italia, Spania. Dacă vom privi lucrurile doar la scara bătrînului continent, vom observa cum împrumuturile lingvistice, similitudinile ideilor și credințelor religioase,
setul de valori civilizaționale și reflexele comportamentale indică moșteniri culturale multiplu codate. Descoperindu-le, vom citi identitățile fluctuante ale persoanelor,
grupurilor, națiunilor. Nu vom mai gîndi și acționa în consens cu predecesorii noștri romantici, cu mistica lor repetînd obsesiv ceea ce separă și ignorînd ceea ce unește.
Identitatea individuală, precum și cea colectivă, se înțeleg și se explică prin prisma pluralului — nu a singularului, a eterogenității — nu a specificității. Chiar raportul localuniversal
ne îndeamnă să fim circumspecți față de ideologiile constrîngătoare, promovate în numele unei majorități sau al unei minorități.
Vorbind despre nenumăratele și fecundele întîlniri ale oamenilor, Marc Bloch observa că istoria semnifică experiențele lor multiple. El considera că viața și știința au doar de
cîștigat din astfel de întîlniri fraterne. În tot cazul, rescrierea istoriei nu se bazează pe o unică interpretare, pe o așa-zisă “povestire valabilă”, și aceasta pentru că perspectivele
asupra trecutului sînt plurale. Vorbim de istorii ce se întrepătrund și nu de o istorie ori de o povestire lineară. Cercetînd eterogenitatea culturilor Europei Centrale, Moritz
Csáky recomanda exegetului să ia în considerare datele, faptele, evenimentele, ideile contradictorii ori acelea datorate hazardului. În cazul definirii identităților colective,
istoricul va examina complexitatea vieții sociale, politice, culturale. Cît privește conceptualizarea trecutului și prezentului, aceasta va include diversitatea elementelor ce
transcend înțelesul strict politic sau național, contrazicînd aspirațiile comunitariste sau pe acelea ce se consideră “pur naționale”.
Victor Neumann

Descarca pliant Idei in Agora 16 octombrie 2018

Afis Idei in Agora 16 octombrie 2018


Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close