Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume

Asociatia Orbis Tertius

Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume (în continuare, Asociația), inițiată și prezidată de Sorin Antohi, a fost înființată în 2007, ceilalți doi membri fondatori fiind Mona Antohi și Răzvan Pârâianu. Asociația a fost activă pînă la începutul anului 2020, cînd obiectivele sale urmau să fie preluate, integrate, completate și dezvoltate de Asociația Proiectul Cantemir (https://www.societateamuzicala.ro/sorinantohi/category/cantemir-project/), inițiată și prezidată de Sorin Antohi, ceilalți membri fondatori fiind Mircea Dumitru, Andrei Dragoș și Florentin Țuca. Această tranziție a fost suspendată în martie 2020 de pandemie, urmînd să fie regîndită după revenirea mereu amînată la viața normală.

Principalele activități ale Asociației au fost: conferințe, colocvii, dezbateri, cercetare, consultanță,  publicații. Finanțarea a fost asigurată prin sponsorizări, donații, parteneriate, colaborări și contracte de asociere convenite cu persoane fizice și juridice, române și străine. Membrii fondatori și numeroși colaboratori – începînd cu participanții la conferințe, colocvii, debateri — au lucrat pro bono.

[Numele Asociației a fost inspirat de textul lui Jorge Luis Borges, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1940, cu un Post Scriptum din 1947). Deși elaborate în alte contexte, teoria lui Karl Popper despre World 3 (o a treia lume cu origini în mintea noastră, dar care capătă statut ontologic autonom), ca și reprezentarea comună a Lumii a Treia (o insidioasă geografie simbolică stigmatică), sugerează nuanțe suplimentare: (im)previzibile, (ne)intenționate, (auto)ironice. Astfel, traducerea românească a sintagmei latine Orbis Tertius, inițial adăugată din obligație (la înregistrarea legală a Asociației), dar nu fără un gînd (auto)subversiv, a fost și ea recuperată în acest complex țesut de înțelesuri. Nu se poate ieși din lumea/lumile lui Borges…]

Date legale

CIF 23059058, CI 144 din 12.12.2007

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor poz. 5736, nr. 6234/A/2007

Din activitățile Asociației:

Conferințe, colocvii, dezbateri

Asociația, singură sau în colaborare, concepe, inițiază, organizează și finanțează conferințe, colocvii și dezbateri (naționale și internaționale) de înalt nivel academic, precum și alte întîlniri relevante academic și public cu experți români și străini din diverse domenii. Printre partenerii (pentru concepție, strategie, organizare a activităților, diseminare a rezultatelor etc.) și cofinanțatorii unor activități punctuale (de la acoperirea costurilor deplasării unor participanți la furnizarea/decontarea de servicii – cazare, masă, transport, spații de întrunire, promovare, materiale promoționale, înregistrare/transmisie audio/video etc.) sau ai unor serii de activități ale Asociației se numără: Familia Regală a României, European Science Foundation, Amici di Eranos, Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg, Central European University, RWTH University Aachen, Oxford Brookes University, Universitatea “Petre Andrei” din Iași, Utopian Studies Society, Lepsiushaus Potsdam, Comisia Româno-Americană Fulbright, Consiliul Județean Neamț, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniul Național Iași, Complexul Muzeal Moldova, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Primăria Orașului Târgu-Neamț, Muzeul Municipiului București, Aaylex, Niciman, Alcar Pad Family, Valvis Holding, Eurolines, Forum Auto, Fundația Spandugino, Alexandrion, Lacerta Winery, ALIRA, Clos des Colombes, Alcovin Măcin, Societatea Civilă de Avocați Bulboacă & Asociații, Export-Club București-Brașov-Bavaria, Hotel Bastion, Societatea Muzicală, TVR Iași, Radio România Cultural, Radio România Iași, Asociația Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Studii și Cercetări Simbolice, Forum Principium, revistele Trivium. Revistă de gândire simbolică, Observator cultural, Timpul, Finanțe și Afaceri, Suplimentul de Cultură, Polis, editurile Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen), National Taiwan University Press (Taipei), Polirom (Iași).

Popular National Histories in Europe: Comparative Perspectives, Sinaia, 31 iulie-3 august 2008. Finanțată de European Science Foundation în cadrul programului “Representations of the Past: The Writing of National Histories in Nineteenth- and Twentieth-Century Europe”. Asociația a fost organizator local unic. Participanți: Sorin Antohi (București), Peter Apor (Budapesta), Peter Aronsson (Linkoping), Stephen Bann (Bristol), Stefan Berger (Manchester), Berber Bevernage (Ghent), Philip Bohlman (Chicago), Simon Goldhill (Cambridge), Constantin Iordachi (Budapesta), Wulf Kansteiner (Binghamton), Chris Lorenz (Amsterdam), Peter Mandler (Cambridge), Billie Melman (Tel Aviv), Christian Mueller (Heidelberg), Răzvan Pârâianu (București/Târgu-Mureș), Oksana Sarkisova (Budapesta), Reba Sofer (Northdridge), Sarah Street (Bristol), Astrid Swenson (Cambridge), Borbála Zsuzsanna Török (Budapesta), Balázs Trencsényi (Budapesta).

Modernism and Anti-Modernism. Theories, Visions, Ideologies, Politics, București, 19-21 septembrie 2008. Asociația a fost inițiator și co-organizator. Participanți: Sorin Alexandrescu (București), Mark Antliff (Duke University), Sorin Antohi, Stephen Bury (Londra), Paul Cernat (București), Peter Fritzsche (Urbana-Champaign), Roger Griffin (Oxford), Keith Hitchins (Urbana-Champaign), Augustin Ioan (București), Claude Karnoouh (Paris/București), Erwin Kessler (București), Patricia Leighten (Duke University), Attila Melegh (Budapesta), Anastasia Nikolopoulou (Nicossia), Răzvan Pârâianu (București/Târgu-Mureș), Victor Rizescu (București), Jörn Rüsen (Essen/Bochum), Mihai Spariosu (Athens, Georgia), Maria Stavrinaki (Paris), Balázs Trencsényi (Budapesta), Marius Turda (Oxford), Lazăr Vlăsceanu (București).

Eranos Tagung: The Virtues of Tolerance, Târgu-Neamț, 14-21 iulie 2013. A 80-a aniversare a primei Eranos Tagung. Asociația a fost co-organizator, alături de Eranos Conference Group/Amici di Eranos, și co-finanțator. Participanți: Sorin Antohi, Anders Björnssen (Stockholm), Adrien Candiard (Cairo), Elisabeth von Erdmann (Bamberg), Moshe Idel (Ierusalim), Alexander Thumfart (Erfurt), Olli-Pekka Vainio (Helsinki).

Humanismus im Osten bis 1990, Berlin, 16 noiembrie 2013. Asociația a contribuit la pregătire și finanțare. Organizator și finanțator principal: Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg. Printre participanți: Sorin Antohi, Hubert Cancik, Horst Groschopp, Jutta Scherrer, Ralf Schöppner, Heinz-Bernhard Wohlfarth, Echhard Müller.

Specificul național. Perspective istorice și critice, Domeniul Regal, Sinaia, 30 noiembrie-1 Decembrie 2013. Asociația a fost inițiator, organizator unic și finanțator principal. Participanți: Sorin Antohi, Adrian Cioroianu (București), Călin Cotoi (București), Andrei Cușco (Chișinău/Iași), Augustin Ioan (București), Moshe Idel (Ierusalim), Claude Karnoouh (Paris/București), Mircea Martin (București), Balázs Trencsény (Budapesta), Victor Neumann (Timișoara).

Humanism and Utopianism. Historical and Critical Perspectives, Domeniul Regal, Sinaia, 13-15 iunie 2014. Sub auspiciile Casei Regale a României. Asociația a fost inițiator, organizator unic și finanțator principal. Participanți: Sorin Antohi, Hubert Cancik (Berlin), Adriana Corrado (Neapole), Christoph Jamme (Lüneburg), Vita Fortunati (Bologna), Antonis Liakos (Atena), Jörn Rüsen (Essen/Bochum), Jutta Scherrer (Paris/Berlin), Zhang Longxi (Hong Kong), WilhelmVosskamp (Köln), Klas-Göran Karlsson (Lund).

Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie, Iași–Târgu-Neamț, 23-26 octombrie 2014. Asociația a fost inițiator, organizator principal, co-finanțator. Participanți: Viorel Achim (București), Sorin Antohi (București), Alexandru Dan Ciochină (Iași), Florin Cîntic (Iași), Călin Cotoi (București), Andrei Cușco (Chișinău/Iași), Andrei Corbea-Hoișie (Iași), Moshe Idel (Ierusalim), Augustin Ioan (București), Dietmar Müller (Leipzig), Victor Neumann (Timișoara), Zoltán Pálfy (Cluj), Kinga-Koretta Sata (Cluj), Silviu Stern (Târgu-Neamț), Marcel Tolcea (Timișoara).

Utopia, Science Fiction, and Their Significant Others in the 21st Century, First Helion International Conference, Timișoara, 8-10 mai 2015. Asociația a colaborat la un proiect inițiat de Sorin Antohi pentru Clubul Helion (http://helionsf.eu/), asigurînd contactele internaționale și programul simpozionului. Din 2016, seria acestor conferințe internaționale, care continuă din 2017 în organizarea exclusivă a Asociației, este legată strategic de proiectul european Utopolis dirijat de Prof. Gregory Claeys (Royal Holloway, University of London).

The 18th International Conference of Conceptual History, Multi-, Inter-, Pluri-: Languages, Cultures, and Identities in Complex Societies, Universitatea de Vest, Timișoara, 15-18 septembrie 2015. Circa 80 de participanți din 17 țări. Asociația, prin Sorin Antohi, a fost co-organizator (conținut academic, contacte), alături de Universitatea de Vest, The History of Concepts Group (www.historyofconcepts.org) și Muzeul de Artă Timișoara.

Este România altfel? Avatarurile excepționalismului românesc, Conferință interdisciplinară, 30-31 octombrie 2015, Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu, Iași. Asociația a fost co-organizator. Participanți: Sorin Antohi, Alexandru Dan Ciochină, Florin Cîntic, Liviu Chelcea (București), Andrei Corbea-Hoișie, Daniel Dăianu (București), Octavian Groza (Iași), Vintilă Mihăilescu (București), Bogdan Murgescu (București), Alexandru-Florin Platon (Iași), Cătălin Augustin Stoica (București), Lazăr Vlăsceanu (București).

Dialogues by the Fireplace. Kamingespräche. Dialoguri la gura sobei, 14.12.2015-15.12.2016

Serie de dialoguri între specialiști din mediile academic, de afaceri, diplomatic, politic, de presă, cultural. Un proiect realizat de Asociație (care asigură conținutul intelectual și contactele academice) în parteneriat cu Export-Club București-Brașov-Bavaria, găzduit de Societatea Civilă de Avocați Bulboacă & Asociații (Str. Dumbrava Roșie 10, București). Filmare HD, transmisiuni live interactive pe Internet, preluări pe Realitatea TV, postare permanentă la www.export-club.ro. Primul dialog: Crisis, Conflict, and Change in 2015 Romania, 14 decembrie 2015. Vorbitori: Sorin Antohi, Lazăr Vlăsceanu, Vintilă Mihăilescu, Liviu Chelcea, Cătălin Augustin Stoica. Scurte intervenții: Alex Todericiu (moderator), ES Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei, Daniel Dăianu. Discuțiile au inclus interacțiunea în timp real cu publicul de pe Facebook,, aflat în țară și în străinătate. Al doilea dialog: Fuga spre o altă Românie?! Cum transformăm așa-numitul brain drain în brain (re)gain?, 27 ianuarie 2016. Vorbitori: Sandra Pralong, Marius Raul Bostan, Cristian Macedonschi, Dragoș Anastasiu, Felix Pătrășcanu, Felix Tătaru, George Butunoiu, Sorin Antohi (introducere, clarificări istorice și conceptuale), Alex Todericiu (moderator). Discuțiile au inclus din nou interacțiunea pe Facebook. Al treilea dialog: Fiscul românesc: între Scila corupției și Caribda birocrației, 24 februarie 2016. Vorbitori: Gabriel Biriș, Daniel Diaconescu, Marius Stoian, Teofil Teaha, Cezar Corâci, Christina Stihhi, Cristian Hălmăjan, Sebastian I. Burduja, Dragoș Neacșu, Nawaf Salameh, George Butunoiu, Barby Mateescu, ES Gerhard Reiweger, Sorin Antohi (introducere), Alex Todericiu (moderator). Al patrulea dialog: Meseria, brățara de aur a șomerilor din România, într-o piață comună europeană? Formarea profesională continuă în România de azi, 10 martie 2016. Vorbitori: Ioan Cezar Corâci, Florian Costache, Tiberiu Dobrescu, Iacob Baciu, George Butunoiu, Radu Magdin, Gheorghe Ștefan, Sebastian Gromig, Rudolf Lukavscky, ES Gerhard Reiweger, Petru Sorin Dandrea, Nawaf Salameh, Teofil Teaha și patru dintre studenții săi, Werner Braun, Dragoș Preda, Anca Petrache, Claudia-Ana Costea, Sorin Antohi, Alex Todericiu (moderator). Al cincilea dialog: Schimbare de paradigmă/Paradigmenwechsel 2016-2017, 15 decembrie 2016. În română, și germană, cu unele intervenții în engleză. Vorbitori: Robert Adams, Sorin Antohi, Alexander Asenbaum, Werner Braun, Ioan Cezar Corâci, Paul Drăgoiu, Cristian Hălmăjan, Cristian Macedonschi, Ion Scăunașu, Boris J. Schneider, Ronald F. Schwarzer, Gabriel C. Smarandache, Christina Stihhi, Teofil C. Teaha, Alex Todericiu (moderator).

Morus and His Legacy. Humanism, Utopia, Modernity, Second Helion International Conference, Timișoara, Romania, 6-8 May 2016. Asociația a asigurat conținutul intelectual și contactele. Participanți: Sorin Antohi, Artur Blaim (Gdańsk), Corin Braga (Cluj), Gregory Claeys (Londra), Adriana Corrado, Marius-Mircea Crișan (Timișoara), Zsolt Czigányik (Budapesta), Vita Fortunati, Mariano Martín Rodríguez (Bruxelles), Lars Schmeink (Hamburg), Mircea Opriță (Cluj), Lucian-Vasile Szabo (Timișoara).

România Mare: idee, dezastru, victorie, apogeu (1913-1938), Iași, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 21-23 octombrie 2016. Asociația a inițiat conferința (parte dintr-o serie, Teoria României, care include — între altele — conferințe dedicate Centenarului Marii Uniri și desfășurate la Iași) și a asigurat conținutul intelectual. A contribuit la organizare și finanțare. Participanți: Sorin Antohi, Florin Cîntic, Andrei Cușco, Armin Heinen (Aachen), Augustin Ioan, Victor Neumann, Răzvan Pârâianu, Mihai Spăriosu (Athens, Georgia), Balázs Trencsényi, Alexandru Zub (Iași).

Identități fluide în spațiile României Mari. Istoricitate, interculturalitate, normativitate, Iași, Palatul Culturii și Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 7-9 aprilie 2017. Asociația a inițiat conferința (parte din seria Teoria României), a organizat-o, a asigurat conținutul intelectual și o parte din finanțare. Participanți: Remus Gabriel Anghel, Sorin Antohi, Florin Cîntic, Andrei Corbea-Hoișie, Andrei Cușco, Steliu Lambru (București), Petre Matei (București), Vintilă Mihăilescu, Victor Neumann, Ovidiu Oltean (Cluj-Napoca), Răzvan Pârâianu, Alexandru-Florin Platon, Mihai Spăriosu, Marius Turda (Oxford).

Utopia and Revolution, Domeniul Regal, Sinaia, 22-25 iunie 2017. Asociația a inițiat conferința, a organizat-o, a asigurat conținutul intelectual și o parte din finanțare. Sub auspiciile Familiei Regale, parte din seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia. Participanți: Sorin Antohi, Artur Blaim, Ștefan Borbély, Gregory Claeys, Jean Harris, Moshe Idel, Mariano Martín Rodríguez, Eduardo Nolla (Madrid), Tilo Schabert (München), Michael Shafir (Cluj-Napoca), Stelian Tănase (București).

The Armenian Genocide: History, Memory, Responsibility, București, 13-14 octombrie 2017, Casa Filipescu-Cesianu. Asociația a inițiat conferința, a contribuit la organizare, a asigurat conținutul intelectual. În colaborare cu Uniunea Armenilor din România, Muzeul Municipiului București și Lepsiushaus Potsdam. Participanți: Gabriel Andreescu (București), Sorin Antohi, Yair Auron (Neve Shalom, Israel), Halil Berktay (Istanbul), Gérard Dédéyan (Montpellier), Armenuhi Ghambaryan (Erevan), Bedros Horasangian (București), Rolf Hosfeld (Potsdam), Carol Iancu (Montpellier), Raymond Kévorkian (Paris), Suren Manukyan (Erevan), Hakob Matevosyan (Erevan/Leipzig), Ashot Melkonian (Erevan), Varujan Vosganian (București), Felicia Waldman (București)

România și Republica Moldova: disoluție, război, dictaturi (1939-1989/1991), Iași, 27-28 octombrie 2017, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”. Asociația a inițiat conferința (parte din seria Teoria României și din seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia), a organizat-o, a asigurat conținutul intelectual și o parte din finanțare. Alocuțiune inaugurală: Principele Radu al României. Participanți: Sorin Antohi, Sorin Bocancea (Iași), Igor Cașu (Chișinău), Moshe Idel, Lucian Nastasă-Kovács (Cluj-Napoca), Petru Negură (Chișinău), Michael Shafir, Stelian Tănase, William Totok (Berlin)

1968: Counterculture, Ideology, Utopia, Domeniul Regal, Sinaia, 22-25 iunie 2018. În seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia. Asociația a inițiat colocviul (al treilea din seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia), l-a organizat, a asigurat conținutul intelectual și o parte din finanțare. Participanți: Sorin Antohi, Artur Blaim (Gdańsk), Ștefan Borbély (Cluj-Napoca), Corin Braga (Cluj-Napoca), Constantina Raveca Buleu (Cluj-Napoca), Gregory Claeys (Londra), Ludmila Gruszewska-Blaim (Gdańsk), Gábor Klaniczay (Budapesta), Jan Mervart (Praga), Isy Morgensztern (Paris/Toulouse), Michael Shafir (Cluj-Napoca), Balázs Trencsényi.

România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global. Conferință interdisciplinară. 23-24 noiembrie 2018, Muzeul Municipiului București. Asociația a inițiat conferința și a asigurat conținutul intelectual. În cadrul parteneriatului Asociației cu Muzeul Municipiului București. Participanți: Sorin Antohi, Daniel Barbu, Liviu Chelcea, Cătălin D. Constantin, Bogdan Ghiu, Dan Pavel, Adrian Pop, Dumitru Sandu, Cătălin Stoica, Monica Șerban, Lazăr Vlăsceanu, Bogdan Voicu.

România și Republica Moldova: de la distopie la postistorie (1989/1991-2018), Iași, 29-30 noiembrie 2018, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”. Sub Înaltul Patronaj al ASR Principele Radu al României. Asociația a inițiat colocviul (ultimul din seria Teoria României și al treilea din seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia), l-a co-organizat, în principal cu Universitatea “Petre Andrei” din Iași, a asigurat conținutul intelectual și o parte din finanțare. Participanți: Sorin Antohi, Sorin Bocancea, Georgeta Condur, Andrei Corbea-Hoișie, Florin Cîntic, Daniel Șandru.

1989-2019. From Dystopia to Posthistory, June 2-22, 2019. Bucharest City Museum and Elisabeta Palace, Fourth Royal Colloquium, Under the High Patronage of HRH Prince Radu of Romania. With Gregory Claeys. Participants: Sorin Antohi, Daniel Barbu, Gregory Claeys, Victor Neumann, Dan Pavel, Jörn Rüsen, Cătălin Stoica. Colocviile Regale și Premiul Anual Cantemir au primit Înaltul Patronaj Regal al Principelui Radu al României pe 26 noiembrie 2018.

 

Inițiate și pregătite de Asociație, anulate de pandemie

History and Utopia, București, 29-30 iunie 2020. Al cincilea în seria Colocviile Regale / The Royal Colloquia. Casa Filipescu-Cesianu. În legătură cu seria Idei în Agora și Festivalul Idei în Agora 2.

The Pasts and Futures of Utopia, 21st Annual Conference of the Utopian Studies Society (USS), București, 1-5 iulie 2020. Asociația a început pregătirile, iar Asociația Proiectul Cantemir le continuă, ca organizator principal, în colaborare cu Bilioteca Națională a României, Universitatea din București, Muzeul Municipiului București, Societatea Muzicală. ( Mai multe la http://utopian-studies-europe.org/). Decizie luată de adunarea generală a USS la a 18-a sa conferință anuală (Gdańsk, 7 iulie 2017) și confirmată la conferințele de la Tarragona (2018) și Prato (2019).

***

Programul Idei în Agora / Ideas in the Agora, 21.06.2017-

Idei în Agora / Ideas in the Agora este un program dedicat analizei spiritului public. A fost inițiat în 2017 de Sorin Antohi și este susținut de Adrian Majuru. Este conceput, planificat și găzduit de Sorin Antohi. Realizat de Muzeul Municipiului București (MMB), în parteneriat cu Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume (OT). Întâlnirile au formate diferite (dialoguri, conferințe, colocvii, seminarii, dezbateri publice etc.), propunând un dialog între curente, mișcări, personalități, viziuni despre lume, teorii, ideologii aflate în consens, rezonanță, tensiune ori conflict. Evenimentele sunt filmate și transmise prin live streaming pe YouTube, fiind apoi arhivate la www.sorinantohi.org (unde se postează anticipat și se arhivează afișele și pliantele) și la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ. Informații curente la https://www.facebook.com/IdeiinAgora/. Secțiune dedicată la https://muzeulbucurestiului.ro/. Facebook: https://www.facebook.com/IdeiinAgora/.

PRIMUL AN / YEAR ONE

21.06.2017-24.06.2018

I: Marx and Marxism: Utopia, Dystopia, History. Gregory Claeys talks to Sorin Antohi (21.06. 2017).

II: De ce este România cum este? Specificul național ca excepționalism. Vintilă Mihăilescu în dialog cu Sorin Antohi (2.07.2017).

III: Inintelighenția. Intelectuali și politică în România. Dorin Tudoran în dialog cu Sorin Antohi (9.08.2017).

IV: De la sociologie și geografie la geopolitică în România interbelică. Conferință de Călin Cotoi. Moderator: Sorin Antohi (25.09.2017).

V: Nationality and European Identity. Jörn Rüsen talks to Sorin Antohi (7.10.2017).

VI: The Armenian Genocide: History, Memory, Responsibility, International Conference. Organizers: Union of Armenians of Romania, Lepsiushaus Potsdam, Bucharest City Museum, Orbis Tertius Association. Conveners: Varujan Vosganian, Rolf Hosfeld, Bedros Horasangian, Sorin Antohi. Participants: Gabriel Andreescu, Sorin Antohi, Yair Auron, Halil Berktay, Gérard Dédéyan, Armenuhi Ghambaryan, Bedros Horasangian, Rolf Hosfeld, Carol Iancu, Raymond Kévorkian, Suren Manukyan, Hakob Matevosyan, Ashot Melkonian, Varujan Vosganian, Felicia Waldman (13-14.10.2017).

VII: Antropologie și istorie recentă în România. Katherine Verdery în dialog cu Sorin Antohi (17.10.2017).

VIII: Village-City-Nation: Utopia? Opening statements by Gregory Claeys and Sorin Antohi, followed by discussion (21.10.2017).

IX: Cultură, ideologie și politică în America de azi. Virgil Nemoianu în dialog cu Sorin Antohi (23.10.2017).

X: Identități evreiești, identități românești. Moshe Idel în dialog cu Sorin Antohi (30.10.2017).

XI: Concurența simbolică ruso-română la periferie. Viziuni alternative ale Basarabiei. Conferință de Andrei Cușco. Moderator: Sorin Antohi (21.11.2017).

XII: Eugenism, biopolitică și stat etnic în România. Marius Turda în dialog cu Sorin Antohi (23.11.2017).

XIII: Experimente liberale și continuități corporatiste Politica reprezentării profesionale la începuturile politicii sociale românești. Conferință de Victor Rizescu. Moderator: Sorin Antohi (12.12.2017).

XIV: Luca Pițu: viața și ideile unui trickster. Liviu Antonesei în dialog cu Sorin Antohi (14.01.2018).

XV: Poate fi info-spațiul o nouă Agora? Conferință de Gheorghe M. Ștefan. Moderator: Sorin Antohi (30.01.2018).

XVI: Domnii doctori și România modernă. Utopie, discurs și reformă instituțională. Conferință de Octavian Buda. Moderator: Sorin Antohi (6.02.2018).

XVII: Cultură, ideologie și politică în România de azi. Andrei Pleșu în dialog cu Sorin Antohi (20.02.2018).

XVIII: “Înainte de ’89 era mai bine”. Bazele socio-demografice ale percepţiilor asupra comunismului. Conferință de Cătălin Augustin Stoica. Moderator: Sorin Antohi (13.03.2018).

XIX: Filozofi în agora: pînă la moarte, dincolo de eșec. Costică Brădățan în dialog cu Sorin Antohi (27.03.2018).

XX: În căutarea teoriei ultime. Noi evoluții în fizică și cosmologie. Emilian Dudaș în dialog cu Sorin Antohi (10.04.2018).

XXI: Genocidul armean. Un “trecut care nu trece”. Bedros Horasangian în dialog cu Sorin Antohi (24.04.2018).

XXII: Introducere în anatomia sunetului. Conferință de Fred Popovici. Moderator: Sorin Antohi (8.05.2018).

XXIII: Rezidirea sacrului: retrofuturismul. Augustin Ioan în dialog cu Sorin Antohi (15.05.2018).

XXIV: Idei desenate în Agora. Dan Perjovschi în dialog cu Sorin Antohi. Bonus: vernisajul expoziției “Teoria României” în imagini (29.05.2018).

XXV: Liberalism după Bizanț? Daniel Barbu în dialog cu Sorin Antohi (12.06.2018).

XXVI: 1968: Counterculture, Ideology, Utopia. Public debate. Dezbatere publică, în prelungirea Colocviului Regal pe aceeași temă (Sinaia, 21-23.06.2018). Daniel Barbu, Gregory Claeys, Bogdan Ghiu, Gábor Klaniczay, Balázs Trencsényi. Moderator: Sorin Antohi. Un an de Idei în Agora (24.06.2018).

AL DOILEA AN / YEAR TWO

26.06.2018-

În primul an al programului (21 iunie 2017-24 iunie 2018) au avut loc 26 de întâlniri publice, între care o conferință internațională, dialoguri și conferințe urmate de discuții. Invitații au provenit mai ales din România, precum și din Armenia, Franța, Germania, Israel, Marea Britanie, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria. O istorie a acestui prim an se găsește la https://www.societateamuzicala.ro/sorinantohi/wp-content/uploads/2018/06/Brosura-Un-an-de-Idei-in-Agora.pdf.

XXVII: Marea foamete din Basarabia, 1946-47. Ideologie, context și economie morală. Conferință de Igor Cașu. Moderator: Sorin Antohi (26.06.2018).

XXVIII: De la studiile minoritare la politica de populație în România anilor 1930-1940. Conferință de Viorel Achim. Moderator: Sorin Antohi (3.07.2018).

XXIX: Știință și etnicitate. Teorie, ideologie, politică. Dezbatere publică legată de încheierea expoziției Știință și etnicitate. Cercetarea antropologică în România anilor ’30. Invitați: Viorel Achim, Octavian Buda, Călin Cotoi, Adrian Majuru, Marius Turda. Moderator: Sorin Antohi. Urmată de lansarea volumelor: Marius Turda, Știință și etnicitate. Cercetarea antropologică în România anilor ’30 (Editura MMB, 2018), și Adrian Majuru, Francisc Iosif Rainer – biografia unui proiect de viață (1874-1944) (Editura Oscar Print, 2018) (27.07.2018).

XXX: De la partidul-stat la statul de drept: tranziția ca moștenire. Dezbatere publică. Invitați: Jean Jacques Askenasy, Gabriel Andreescu. Moderator: Sorin Antohi (18.09.2018).

XXXI: Interpretare. Texte, imagini, filosofie. Sorin Alexandrescu în dialog cu Sorin Antohi (2.10.2018).

XXXII: Beyond Balkanism? From Symbolic Geographies to Politics. Diana Mishkova talks to Sorin Antohi (12.10.2018).

XXXIII: Identități colective: limitele paradigmei naționale. Victor Neumann în dialog cu Sorin Antohi (16.10.2018).

XXXIV: Ideile României Mari. Colocviu. Participanți: Sorin Antohi (moderator), Viorel Achim, Sorin Alexandrescu, Daniel Barbu, Călin Cotoi, Daniel Dăianu, Virgil Nemoianu, Victor Rizescu, Balázs Trencsényi (20.10.2018).

XXXV: Democrația în pericol? Partide, lideri și mișcări populiste. Conferință de Radu Carp. Moderator: Sorin Antohi (13.11.2018).

XXXVI: Minoritatea germană din România în perioada interbelică și în cea comunistă. William Totok în dialog cu Sorin Antohi (20.11.2018).

XXXVII: Totalitarismul orizontal în viață și literatură. Mariano Martín Rodríguez în dalog cu Sorin Antohi (27.11.2018).

XXXVIII: Cântarea României Mari. Dezbatere despre memorializarea festivă a Centenarului. Invitați: Steliu Lambru, Răzvan Pârâianu, Marius Turda. Moderator: Sorin Antohi (18.12.2018).

XXXIX: Între (culturi, genuri, generații, epoci): traducerea, traducătorul. Bogdan Ghiu în dialog cu Sorin Antohi (16.01.2019).

XL: Globalizarea ipocriziei. Pentru o abordare umanistă a eticii memoriei. Gabriel Andrescu în dialog cu Sorin Antohi (29.01.2019).

XLI: Adevărul și trecutul. Mircea Dumitru în dialog cu Sorin Antohi (12.02.2019).

XLII: Un memorial între două Europe. Conferință de Ana Blandiana urmată de dialog cu Sorin Antohi (26.02.2019).

XLIII: București-New York tur-retur, via antropologie urbană. Liviu Chelcea în dialog cu Sorin Antohi (12.03.2019).

XLIV: De la sănătatea corpului etnic la biologizarea identității naționale. Marius Turda în dialog cu Sorin Antohi (30.03.2019).

XLV: Tradiție, modernizare, avangardă și retur: avatarii artei românești înainte și după Primul Război Mondial. Conferință de Erwin Kessler urmată de un dialog cu Sorin Antohi (9.04.2019).

XLVI: Literatură, cultură și societate românească în secolul XIX. Mircea Anghelescu în dialog cu Sorin Antohi (23.04.2019).

XLVII: Autolatria. Mitologii și istorii ale identității colective. Dan Alexe în dialog cu Sorin Antohi (7.05.2019).

XLVIII: Moderația. O istorie intelectuală și politică. Aurelian Crăiuțu în dialog cu Sorin Antohi (28.05.2019)

XLIX: Cum a devenit reprezentabilă România? Catagrafii și statistici, congrese și expoziții. Conferință de Călin Cotoi urmată de un dialog cu Sorin Antohi (11.06.2019).

L: 1989-2019: From Dystopia to Posthistory.  Public debate in conjunction with the Royal Colloquium on the same topic. Part of the Ideas in the Agora Festival 2019. Introduced and moderated by Gregory Claeys and Sorin Antohi. Doi ani de Idei în Agora (23.06.2019).

 

ANUL AL TREILEA / YEAR THREE

1.10.2019-

LI: 1989 in the Balkans: Annus horribilis instead of annus mirabilis. Lecture by Stefan Troebst followed by a dialogue with Sorin Antohi (1.10.2019).

LII: The Peaceful Revolution in Leipzig in European and Global Contexts. Public debate. Tobias Hollitzer, Gisela Kallenbach, Michael Kölsch, Matthias Middell, Volker Rodekamp. Welcome address by Gabriele Goldfuss. Opening statement by Michael Kölsch. Moderator: Sorin Antohi (4.10.2019).

LIII: Situația studiilor literare. Conferință de Mircea Martin urmată de un dialog cu Sorin Antohi (29.10.2019).

LIV: Pe drum, prin ceilalți, către sine. Identitățile unui cosmopolit. Fernando Klabin în dialog cu Sorin Antohi (12.11.2019).

LV: Contracultura: muzica și versurile. Alexandru Andrieș în dialog cu Sorin Antohi (26.11.2019).

LVI: Revoluție? Istorie, ficțiune, justiție. Gabriel Andreescu în dialog cu Sorin Antohi (3.12.2019).

LVII: România și Europa. De la decalaje la convergențe? Bogdan Murgescu în dialog cu Sorin Antohi (14.01.2020).

LVIII: Ce-am avut și n-am pierdut: Securitatea. Marius Oprea în dialog cu Sorin Antohi (28.01.2020).

LIX: Ultimul copil al Imperiului. De la marginalii sovietici la precariat. Vasile Ernu în dialog cu Sorin Antohi (11.02.2020).

LX: Jazz, cultură, libertate. Virgil Mihaiu în dialog cu Sorin Antohi (25.02.2020).

Seria Idei în Agora a fost întreruptă în martie 2020 din cauza pandemiei. Ultimul afiș pus în circulație anunța întîlnirea LXI: Homo Viator. Teoria și practica umanismului intercultural. Mihai Spăriosu în dialog cu Sorin Antohi, programată pe 17 martie 2020. Acest dialog nu mai este posibil: Mihai Spăriosu a murit pe 6 august 2021. Dar seria s-ar putea relua într-un viitor în care acest format, dialogul nemijlocit tehnologic al interlocutorilor (între ei și cu publicul) ar/va redeveni posibil.

Înafara seriei, dar legat de ea, au avut loc: România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global, conferință organizată Sorin Antohi (23-24.11.2018); Royal Colloquium IV, From Dystopia to Posthistory. Conveners: Sorin Antohi and Gregory Claeys (23.06.2019); The Museum of the Future / Muzeul Viitorului / Museum der Zukunft. Public debate. Volker Rodekamp, Anselm Hartinger, Adrian Majuru. Moderator: Sorin Antohi (3.10.2019). Evenimentele au fost transmise și arhivate pe canalul YouTube al MMB. Detalii la www.sorinantohi.org.

***

Publicații

Seria Reflections on (In)Humanity

Începînd cu volumul 7, seria, publicată simultan în limba engleză de V&R unipress, parte a prestigioasei edituri Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen), și de National Taiwan University Press (Taipei), a fost patronată de Asociație și de Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences,  National Taiwan University. La începutul anului 2020 a apărut volumul 10 al seriei..

Coordonatorii seriei sînt Sorin Antohi (București), Chun-chieh Huang (Taipei) și Jörn Rüsen (Bochum). Detalii:  http://www.v-r.de/en/seriesdetail-0-0/reflections_on_in_humanity-3097/

Volume de autor și colective, alte publicații

Asociația a contribuit la pregătirea și publicarea unor volume de autor și colective, în România și în străinătate, de regulă bazate pe conferințele pe care le-a organizat sau la care a colaborat. A autorizat la cerere și a sprijinit (re)publicarea/diseminarea de către parteneri ori terți a materialelor prezentate la manifestările sale în volume/periodice și pe Internet.

Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close