Despre bunuri arheologice si istorico-documentare (descoperiri arheologice, monede, inscripti, ceramica, bijuterii,...

Ord. dupa

Enciclica Patriarhiei Ecumenice catre P...

1 comentarii

Enciclica Patriarhiei Ecumenice catre P...

Nr. 43 1885, mai 30

Inaltpreasfinti...

No. Prot. 1759 Inaltpreasfintite si preaonorate Mitropolit al Ungro...

Dintotdeauna, Sfanta Biserica Ortodoxa cinsteste dupa cuviinta pe oame...

 Stim ca, pe cei pe care i-a cunoscut mai inainte, Dumnezeu mai inain...

Stim ca, pe cei pe care i-a cunoscut mai inainte, Dumnezeu mai inainte...

† In numele Tatalui si al Fiulu...

Afiseaza
comentarii

† In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh,

 

Nimeni nu poate pune o alta temelie”, graieste marele Apostol al neamurilor, „decat cea asezata, care este Iisus Hristos”[1]. Astfel, Biserica lui Hristos Cea Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostolica, fiind intemeiata pentru totdeauna pe aceasta unica si singura, neclintita si trainica temelie, pastreaza neintrerupt unitatea credintei intru legatura pacii[2]. Prin urmare, aceasta unitate, ramanand nemicsorata si nestramutata in toti vecii, este ingaduit, prin cercetare bisericeasca, sa fie schimbate lucrurile care privesc administratia Bisericilor si ordinea demnitatii, potrivit normelor hotarate mai inainte.

Din acest motiv, si Preasfanta si Marea Biserica a lui Hristos, binecuvantand cu multa bunavointa si in duh de pace si dragoste schimbarile pe care le-a considerat ca necesare pentru organizarea spirituala a Bisericilor locale, hotaraste acestea pentru o mai buna zidire a obstii credinciosilor.

Deci, de vreme ce Inaltpreasfintitul si Preacinstitul Mitropolit al Ungrovlahiei, Domn Calinic, in numele Sfintei Adunari a sfintilor arhierei din Romania, si cu incuviintarea Maiestatii sale, Regele Romaniei si a Guvernului sau Regal, a cerut de la Biserica Noastra, cu indreptatite si legitime cuvinte, prin mijlocirea scrisorii trimise si recomandate de Excelenta sa, Ministrul Cultelor si Instructiunii Publice a Romaniei, Domnul Dimitrie Sturza, binecuvantarea si recunoasterea Bisericii din Regatul Romaniei ca autocefala, Smerenia Noastra a acceptat aceasta cerere si solicitare ca fiind dreapta si in acord cu legile bisericesti.

Prin urmare, dupa ce am deliberat impreuna cu Sfantul Sinod si cu iubitii nostri frati intru Duhul Sfant si impreuna slujitori, hotaram ca Biserica Ortodoxa din Romania sa fie numita si sa fie recunoscuta de catre toti independenta si autocefala, fiind administrata de propriul Sfant Sinod, avand ca intaistatator, pe actualul inaltpreasfintit si preaonorat Mitropolit al Ungrovlahiei si exarh al intregii Romanii, nerecunoscand in propria sa administratie interna nicio alta autoritate bisericeasca decat pe Capul Bisericii Ortodoxe celei Una, Sfinte, Sobornicesti si Apostolice, pe Dumnezeu-Omul Rascumparatorul, Care este singura temelie, piatra din capul unghiului, Cel dintai, Preainaltul, Vesnicul Arhiereu si Arhipastor.

Asadar, Biserica Ortodoxa a Regatului Romaniei, fiind intemeiata pe piatra cea din capul unghiului a credintei noastre si pe invatatura cea neamestecata, nealterata si lipsita de inovatii, pe care ne-au transmis-o Parintii, o intitulam, prin acest sfant tomos patriarhal, autocefala si autoadministrata intru toate, si proclamam pe Sfantul ei Sinod frate iubit intru Hristos, bucurandu-se de toate privilegiile si de toate drepturile chiriarhale care insotesc autocefalia unei Biserici, astfel incat, in toate cele ce privesc buna randuiala, ordinea si toate ale iconomiei bisericesti, sa se administreze si sa se randuiasca de sine, neimpiedicat, in toata libertatea si potrivit traditiei neincetate si neintrerupte a Bisericii Sobornicesti si Ortodoxe si, in acest mod, sa fie recunoscut si numit de catre celelalte Biserici Ortodoxe ale lumii cu numele de „Sfantul Sinod al Bisericii Romaniei”.

Dar, pentru ca unitatea spirituala sa ramana nedesfacuta, iar comuniunea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici nemicsorata, fiindca am fost invatati sa pastram unitatea Duhului intru legatura pacii, Sfantul Sinod al Bisericii Romaniei este dator a pomeni in sfintele diptice, conform celor lasate de catre Sfintii si de Dumnezeu purtatorii Parinti, pe Preasfantul Patriarh Ecumenic si pe ceilalti Preasfinti Patriarhi si pe toate Sfintele lui Dumnezeu Biserici Ortodoxe si sa se puna de acord, in mod nemijlocit, cu Preasfantul Patriarh Ecumenic si cu ceilalti Preasfinti Patriarhi si cu toate Sfintele lui Dumnezeu Biserici Ortodoxe, in toate problemele importante, canonice si dogmatice, care necesita o cercetare mai generala si mai comuna, conform sfantului obicei al Parintilor, pastrat de la inceput.

De asemenea, este indreptatita a cere si a primi de la Marea Noastra Biserica a lui Hristos, toate cate si celelalte Biserici autocefale sunt indreptatite a le cere si a le primi de la aceasta. Iar Intaistatatorul Sfantului Sinod al Bisericii Romaniei, la intronizare, este dator sa trimita scrisorile sinodale necesare catre Preasfantul Patriarh Ecumenic, catre ceilalti Preasfinti Patriarhi si catre toate Bisericile Ortodoxe autocefale. La fel si acesta este indreptatit sa primeasca aceleasi scrisori de la acelea.

Asadar, Marea Noastra Biserica a lui Hristos binecuvanteaza din adancul sufletului pe iubita sa sora in Hristos, Biserica autocefala a Romaniei si invoca din belsug asupra evlaviosului popor cel din de Dumnezeu pazitul Regat al Romaniei, darurile si harurile dumnezeiesti din nesecatele tezaure ale Parintelui ceresc, rugandu-se pentru ei si pentru copiii lor, din neam in neam, pentru tot binele si pentru desavarsita lor mantuire. „Iar Dumnezeul pacii, Cel ce a ridicat din morti pe Marele Pastor al oilor, prin sangele Testamentului celui vesnic, pe Domnul nostru Iisus Hristos, sa desavarseasca aceasta Sfanta Biserica in toata fapta cea buna, spre implinirea vointei Lui, savarsind prin aceasta ceea ce este bineplacut in fata Lui, prin Iisus Hristos, Caruia I se cuvine slava in vecii vecilor. Amin.”

In anul mantuirii, una mie opt sute optzeci si cinci, luna aprilie, Indictionul 13.

† Ioachim,

din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Roma si

Patriarh Ecumenic, hotarasc in Hristos Dumnezeu.

 

† Nicodim al Cizicului

† Calinic al Calcedonului

† Neofit al Adrianopolului

† Sofronie al Amasiei

† Procopie al Melenicului

† Nichifor al Metimnei

† Chesarie al Moglenei

† Antim al Debrei si al Velizei

† Gavriil al Samosului

† Ignatie al Litizei


* Arhiva Sfantului Sinod, Dosar 78/1885, f. 22v-24; Biserica Ortodoxa Romana, IX (1885), 5, pp. 344-345 (original grecesc); Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Acte privitoare la autocefalia Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, Tipografia Cartilor Bisericesti, 1885, pp. 17-19 (original grecesc); extras din: Autocefalia: libertate si demnitate, Bucuresti, Ed. Basilica, 2010, pp. 583-587.

[1] 1 Corinteni 3, 11.

[2] Efeseni 4, 3.