Despre monumentele istorice religioase reprezentative pentru patrimoniu cultural local din Romania.