Ord. dupa

Muzeul Municipiului București vă invită să participați, pe data d...

Idei în Agora, LIX Jazz, cultură, libertate Virgil Mihaiu în dial...

Idei în Agora, LIX Ultimul copil al Imperiului. De la marginalii sov...

The Utopian Studies Society / Europe has some limited funds available ...

21st Conference of the Utopian Studies Society / Europe The Pasts a...

Idei în Agora, LVIII Ce-am avut și n-am pierdut: Securitatea Mariu...

Idei în Agora, LVII România și Europa. De la decalaje la convergen...

Idei în Agora, LVI Revoluție? Istorie, ficțiune, justiție Ga...

Idei în Agora, LV Contracultura: muzica și versurile Alexandru And...

Idei în Agora, LIV Pe drum, prin ceilalți, către sine IDENTITĂȚI...

Idei în Agora, LIII Situația studiilor literare Conferință de Mi...

31st Annual Conference of the Academia Europaea and 8th Annual Confer...

17-18 October 2019 Aula Magna, Rettorato, via Duomo 6, Vercelli

Idei în Agora / Ideas in the Agora (LII) The Peaceful Revolution in ...

The Museum of the Future Muzeul viitorului / Museum der Zukunft Publ...

Idei în Agora Ideas in the Agora (LI) 1989 in the Balkans: Annus hor...

Fourth Royal Colloquium Under the High Patronage of HRH Prince Radu...

Idei în Agora / Ideas in the Agora, L 1989-2019 From Dystopia to Pos...

Idei în Agora XLIX Cum a devenit reprezentabilă România? Catagraf...

Idei în Agora, XLVIII Moderația O istorie intelectuală și politic...

Idei în Agora, XLVII Autolatria. Mitologii și istorii ale identită...

Idei în Agora XLVI Literatură, cultură şi societate românească...

Idei în Agora XLV Tradiție, moderniza...

În perioada 5-7 aprilie 2019, ieșenii îl pot întîlni pe Moshe Ide...

Idei în Agora, XLIV Eugenismul si protectia corpului national in Ro...

Afiseaza
comentarii

Al IV-lea Colocviu Regal
Sub Înaltul Patronaj al ASR Principelui Radu al României
Sala B.P. Hașdeu
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași
29 noiembrie 2018 | 17.00 -20.00
30 noiembrie 2018 | 9.30 -13.30

Colocviul de față încheie un efort sistematic și de lungă durată de a întîmpina Centenarul Marii Uniri prin mai multe (cicluri de) reuniuni academice publice, desfășurate
sub diverse auspicii, prezentate succint în continuare. În timp, coerența lor a fost asigurată prin planicarea strategică a tematicilor complementare, viziune interdisciplinară, interculturală și transnațională, precum și prin colaborare cu specialiști români și străini de cel mai înalt nivel și din mai multe generații. Apropierea Centenarului ranează și întărește progresiv abordările sintetice, complexe, transversale, pentru a le reuni într-un colocviu sintetic, Ideile României Mari (Muzeul Municipiului București, 20 octombrie 2018), precum și într-o conferință cu rădăcinile în trecut și prezent, dar ferm orientată spre viitor: România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global (Muzeul Municipiului București, 23-24 noiembrie 2018). Întregul proces este permanent accesibil marelui public educat — prin participare directă la reuniuni, prin transmisii și postări pe Internet, emisiuni radio-televizate, texte în publicații periodice și volume colective.
Pînă acum, proiectul, prefațat prin conferința internațională Culture and the Politics of Identity in Modern Romania (București, Palatul Elisabeta, 27-30 mai 1998, organizată de Sorin Antohi și Irina Livezeanu sub auspiciile și cu nanțarea prestigiosului Journal of the History of Ideas), a inclus conferințele Specicul național. Perspective istorice și critice (Sinaia, Domeniul Regal, 30 noiembrie-1 Decembrie 2013), Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie (Iași, Muzeul Unirii–Tîrgu-Neamț, Primărie, 23-26 octombrie 2014), România Mare: idee, dezastru, victorie, apogeu (1913-1938) (Iași, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 21-23 octombrie 2016), Identități uide în spațiile României Mari (Iași, Palatul Culturii și Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 7-9 aprilie 2017), România și Republica Moldova: disoluție, război,dictaturi (1939-1989/1991) (Iași, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 27-28 octombrie 2017).
Secolul care a urmat Marii Uniri este explorat din aceleași perspective și prin alte evenimente, între care mai multe întîlniri din seria Idei în Agora (găzduită de Muzeul Municipiului București, de regulă la Casa Filpescu-Cesianu, transmisă live și arhivată la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ) și colocviul Ideile României Mari (Muzeul Municipiului București, 20 octombrie 2018).

Descarca pliant Românii de la distopie la postistorie

Data actualizarii: 1st February 2019