Desfasurarea Concursului editiei 2017, etapa cu etapa, in timp real