Desfasurarea Concursului editiei 2021, etapa cu etapa, in timp real.