Ord. dupa

Muzeul Municipiului București vă invită să participați, pe data d...

Idei în Agora, LIX Jazz, cultură, libertate Virgil Mihaiu în dial...

Idei în Agora, LIX Ultimul copil al Imperiului. De la marginalii sov...

The Utopian Studies Society / Europe has some limited funds available ...

21st Conference of the Utopian Studies Society / Europe The Pasts a...

Idei în Agora, LVIII Ce-am avut și n-am pierdut: Securitatea Mariu...

Idei în Agora, LVII România și Europa. De la decalaje la convergen...

Idei în Agora, LVI Revoluție? Istorie, ficțiune, justiție Ga...

Idei în Agora, LV Contracultura: muzica și versurile Alexandru And...

Idei în Agora, LIV Pe drum, prin ceilalți, către sine IDENTITĂȚI...

Idei în Agora, LIII Situația studiilor literare Conferință de Mi...

31st Annual Conference of the Academia Europaea and 8th Annual Confer...

17-18 October 2019 Aula Magna, Rettorato, via Duomo 6, Vercelli

Idei în Agora / Ideas in the Agora (LII) The Peaceful Revolution in ...

The Museum of the Future Muzeul viitorului / Museum der Zukunft Publ...

Idei în Agora Ideas in the Agora (LI) 1989 in the Balkans: Annus hor...

Fourth Royal Colloquium Under the High Patronage of HRH Prince Radu...

Idei în Agora / Ideas in the Agora, L 1989-2019 From Dystopia to Pos...

Idei în Agora XLIX Cum a devenit reprezentabilă România? Catagraf...

Idei în Agora, XLVIII Moderația O istorie intelectuală și politic...

Idei în Agora, XLVII Autolatria. Mitologii și istorii ale identită...

Idei în Agora XLVI Literatură, cultură şi societate românească...

Idei în Agora XLV Tradiție, moderniza...

În perioada 5-7 aprilie 2019, ieșenii îl pot întîlni pe Moshe Ide...

Idei în Agora, XLIV Eugenismul si protectia corpului national in Ro...

Afiseaza
comentarii

România Mare 2.0, De la insula de latinitate la arhipelagul global

Conferință interdisciplinară

Muzeul Municipiului București, Casa Filipescu-Cesianu, 23-24 noiembrie 2018

Conferința de față încheie un efort sistematic și de lungă durată de a întîmpina Centenarul Marii Uniri prin mai multe (cicluri de) reuniuni academice publice, desfășurate sub diverse auspicii, prezentate succint în continuare. În timp, coerența lor a fost asigurată prin planificarea strategică a tematicilor complementare, viziune interdisciplinară, interculturală și transnațională, precum și prin colaborare cu specialiști români și străini de cel mai înalt nivel și din mai multe generații. Apropierea Centenarului rafinează și întărește progresiv abordările sintetice, complexe, transversale, pentru a le reuni într-o mare conferință internațională finală, programată cu cîteva zile înainte de 1 Decembrie 2018, cu rădăcinile în trecut și prezent, dar ferm orientată spre viitor. Întregul proces este permanent accesibil marelui public educat — prin participare directă la reuniuni, prin transmisii și postări pe Internet, emisiuni radio-televizate, texte în publicații periodice și volume colective.

Pînă acum, proiectul, prefațat prin conferința internațională Culture and the Politics of Identity in Modern Romania (București, Palatul Elisabeta, 27-30 mai 1998, organizată de Sorin Antohi și Irina Livezeanu sub auspiciile și cu finanțarea prestigiosului Journal of the History of Ideas), a inclus conferințele Specificul național. Perspective istorice și critice (Sinaia, Domeniul Regal, 30 noiembrie-1 Decembrie 2013), Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie (Iași, Muzeul Unirii–Tîrgu-Neamț, Primărie, 23-26 octombrie 2014), România Mare: idee, dezastru, victorie, apogeu (1913-1938) (Iași, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 21-23 octombrie 2016), Identități fluide în spațiile României Mari (Iași, Palatul Culturii și Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 7-9 aprilie 2017), România și Republica Moldova: disoluție, război, dictaturi (1939-1989/1991) (Iași, Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu”, 26-28 octombrie 2017), colocviul Ideile României Mari (în seria Idei în Agora, 20 octombrie 2018).

Secolul care a urmat Marii Uniri este explorat din aceleași persepective și prin alte evenimente, între care mai multe întîlniri din seria Idei în Agora (găzduită de Muzeul Municipiului București, de regulă la Casa Filpescu-Cesianu, transmisă live și arhivată la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ) și conferința România și Republica Moldova: de la distopie la postistorie (1989-2018), Iași, 29-30 noiembrie 2018.  Într-un spirit afin au avut loc alte două conferințe, inițiate de Vintilă Mihăilescu: Este România altfel? Avatarurile excepționalismului românesc (Iași, Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu, 30-31 octombrie 2015, organizată în maniera seriei de Vintilă Mihăilescu și Sorin Antohi) și Excepționalismul românesc: discurs și realitate (București, Muzeul Național Cotroceni, 19 februarie 2016,  organizată de Vintilă Mihăilescu). Volumele colective bazate pe toate conferințele menționate apar treptat. Unele comunicări au fost deja publicate în periodice, în special în revista Trivium, precum și în volumul colectiv coordonat de Vintilă Mihăilescu, De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc (Polirom, 2017).

Astfel, în perspectiva Centenarului Marii Uniri, au fost explorate ideile, evenimentele, procesele, personalitățile, actorii istorici și social-politici (interni și externi, individuali și colectivi), imaginarul social, economia, cultura, artele, științele și ideologiile, confesiunile, comunitățile (majoritare și minoritare, în perpetuă interacțiune reciproc formativă, adică în co-evoluție) care au prefigurat, articulat și făcut istoria acestui secol. Numai astfel putem întîmpina Centenarul: înțelegînd tot ce s-a întîmplat (ori doar imaginat, proiectat, visat) între 1918 și 2018, analizînd prefața și prefigurînd postfața acestei istorii complexe. Prezentul și viitorul României depind în mare măsură de o atare autoanaliză.

Pornind de la toate cele de mai sus, conferința de față propune o viziune asupra trecutului și prezentului. O viziune complexă, bazată pe analiză și reflecție, care ne poate permite să ne gîndim viitorul ca națiune. Să-l gîndim, să-l prefigurăm, nu să-l prevedem. Previziunea, prognoza, prospectiva, orice speculație rațională asupra viitorului, respectă pînă la un punct (oricît ar încerca să se distanțeze de el) principiul   profeției: extrapolarea pe baza cunoștințelor despre trecut (și prezent), vaticinia ex eventu. În cultura română, Nicolae Iorga ne-a dat (involuntar) un exemplu care demonstrează limitele previziunii: în 1899, făcînd un justificat bilanț optimist al ultimelor decenii, el își exprima speranța ca Marea Unire să se realizeze pînă în 1999… Cu toate acestea, și nu e vorba de un paradox ori de un cerc vicios, un orizont, oricît de evanescent, trebuie mereu conturat, căutat. Mai bine zis, trebuie să ne imaginăm orizonturi, viitoruri posibile (în sensul lui Betrand de Jouvenel) pe baza cărora ne putem construi scenarii existențiale. Scenarii bine argumentate, dar flexibile și deschise, cu efect cert asupra prezentului (cînd trebuie să lucrăm deja în spiritul lor), cu efect plauzibil asupra viitorului (dacă acestea vor fi fost urmărite în practică și ajustate pe baza experienței și a noului, care emerge imprevizibil). Această logică, demonetizată la noi prin eșecurile așa-ziselor proiecte de țară (de fapt, nu proiecte, ci himere de țară, nici măcar utopii), trebuie relansată printr-o dezbatere critică. Centenarul Marii Uniri este prilejul ideal pentru o asemenea dezbatere.

Așa cum se observă din aluzia la IT (2.0),  România Mare 2.0 este înțeleasă ca versiune globală, dinamică și postmodernă a României Mari istorice (la rîndul ei, o realitate deosebit de eterogenă). De fapt, aceasta e România Cea Mai Mare, mereu in statu nascendi (cu sau fără amintirea/nostalgia originilor), (auto)redefinită mereu, în flux, cu o spațialitate variabilă și discontinuă. Accentul se mută așadar de pe autopercepția statului național ca insulă de latinitate perpetuu asediată (de străinii interni și externi, cu sprijinul trădătorilor), reper imuabil într-o mare barbară și ostilă, pe imaginea unui arhipelag global de comunități românești (în sens larg, teritorial, identitar și memorial) străvechi (mai ales din Basarabia, Bugeac, Herța, Bucovina de Nord, Balcani), contemporane (diversele valuri de emigrație, diasporele de tot felul: evrei, germani, elite românești etc.) și actuale (“căpșunarii” și elitele profesionale care s-au stabilit Europa de Vest și America de Nord, interacțiunile dintre comunitățile diasporice, precum și dintre ele și spațiul natal etc.), legate în fel și chip (de la memoria traumelor și nostalgia culturii, baștinei ori împlinirilor la relații economice și reveriile și experiențele întoarcerii) de terra firma, România de azi. Ce viitor(uri) au acestea toate? Cum ne imaginăm acest ansamblu fluid în 10, 25, 33 (o generație istorică), 50 de ani? Ce le va ține pe toate împreună? Cum? Cît de mult? Și, mai ales: cum putem gîndi acest fenomen complex? Primul răspuns e simplu: printr-o discuție inteligentă, competentă, critică. Conferința va oferi exact un asemenea cadru.

Evenimentul se va transmite live și se va arhiva la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ

Program

Vineri, 23 noiembrie
16:00-17:45 I. Diaspore vechi și noi
Moderator: Sorin Antohi
Dumitru Sandu, Drumurile noilor diaspore românești: între aici și acolo
Monica Șerban, Bogdan Voicu, Atitudini față de emigrare. O abordare cantitativă
Cătălin D. Constantin, Identități balcanice 2.0
17:45-18:15 Pauză
18:15-20:00 II. Geopolitică, identitate, cultură
Moderator: Cătălin Stoica
Adrian Pop, Frontierele naturale în geopolitica românească
Dan Pavel, Mitul reinventării națiunii la români
Bogdan Ghiu, Est-Sud. Marea Românie și intrarea în imagine

Sâmbătă, 24 noiembrie
10:00-11:30 III. Tinerii, țara, Capitala
Moderator: Bogdan Ghiu
Cătălin Stoica, Tinerii României: griji, aspirații și valori
Liviu Chelcea, Continuități și discontinuități în transformările Bucureștiului contemporan
11:30-12:00 Pauză
12:00-14:00 IV. Trecut(uri imaginare), prezent în criză, viitoruri (im)posibile
Moderator: Dan Pavel
Daniel Barbu, Despre sfîrșitul politicii și cultura iresponsabilității
Lazăr Vlăsceanu, Utopie și retrotopie la vreme de Centenar
Sorin Antohi, România Mare 2.0. Proiecte, utopii, himere

Conferința va fi publică, transmisă live și arhivată pe canalul YouTube deja amintit.

Descarca pliantul: România Mare 2.0, De la insula de latinitate la arhipelagul global

 

Data actualizarii: 22nd November 2018